công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2017-2018

– Tuyên truyền tháng cao điểm đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh sinh đến trường trong tháng 9/2017.

– Tuyên truyền, giáo dục cho học sinh ý thức khi tham gia giao thông, các hành vi ứng xử văn hoá khi tham gia giao thông.

– Các qui định về tín hiệu giao thông đường bộ, biển báo hiệu giao thông đường bộ (biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn) về màu sắc, hình dạng,….

– Ngồi trên xe đạp, xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện,  xê ô tô, xe buýt an toàn; đi bộ an toàn, qua đường an toàn.

– Hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn của báo hiệu đường bộ, hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông.

– Hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn của báo hiệu đường bộ, hiệu lệnh của CSGT; thực hiện văn hoá khi tham gia giao thông.

– Qui định của pháp luật về độ tuổi của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Qui định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

– Các kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện hai bánh chạy bằng điện an toàn.

– Quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

– Kiến thức pháp luật và kỹ năng về bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; cảnh báo các lỗi vi phạm thường mắc phải, nguy cơ tai nạn, nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông.